Verantwoording berekening CO2-uitstoot

Het is vrijwel onmogelijk om de exacte CO2-uistoot van een individu te berekenen, omdat er zo veel verschillende factoren bij komen kijken. Toch is het mogelijk een behoorlijk precieze benadering te maken met methodologie van de CO2-test op deze website. Lees verder voor de principes, bronnen en verantwoording van deze methodologie.

Huis

De gegevens van de CO2-uistoot per kWh komt van de in Nederland meest recente verplichte stroometiketten, die de oorsprong aangeven van de energie van energiemaatschappijen. 

De gegevens van het gas komen van milieubarometer.nl. Als de maatschappij aangeeft groen of gecompenseerd gas te leveren dan wordt de uitstoot als 0 gerekend. Dit groene gas komt voort uit slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijk afval, of het is aardgas dat gecompenseerd is.

De emissiedata voor stadsverwarming zijn verkregen via co2emissiefactoren.nl.

De teruggegeven energie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie voorkomt CO2-uistoot en brengt dat in mindering op je totale uitstoot. Dit wordt berekend met de waarde daarvoor van co2emissiefactoren.nl.

Auto

Er zijn twee manieren waarop de CO2-uistoot van een auto kan worden berekend. De eerste is automatisch en gaat via de Nederlandse database voor voertuien op basis van kenteken via het RDW. Het nadeel is dat deze gegevens soms missen en vaak iets optimistischer zijn dan de realiteit. Als je elektrisch rijdt wordt er ook van uitgegaan dat je buitens huis groene stroom gebruikt om te laden. 

Als je ‘aangepast verbruik’ aanklikt kun je zelf het verbruik opgeven. Dan wordt de uitstoot berekend op basis van de gegevens van co2emissiefactoren.nl.

Snor-, brom- en motorfietsen

De gegevens voor de snor-, brom- en motorfietsen komen uit de emissiefactoren van een onderzoek van de Europese Commissie.

Overig transport

De waarden voor het overige transport komen van co2emissiefactoren.nl en zijn gericht op Nederland. Voor andere landen kunnen andere waarden gelden.

Vliegtuig

Eerst wordt automatisch de kortste afstand berekend tussen de opgegeven vliegvelden, waarvan we de precieze locatie uit een database opvragen. Als je vlucht tussenstops heeft is het dus beter deze apart op te geven.

Er wordt bij de berekening rekening gehouden met klasse, gemiddelde bezetting en gemiddelde uitstoot per km op basis van de afstand van de vlucht. Deze gegevens komen van een onderzoek van de Britse overheid.

Dieet

De uitstoot van je dieet wordt bepaald op basis van drie belangrijke factoren: type dieet, het percentage lokaal geproduceerd voedsel, en hoeveel je eet (hier gemeten op basis van leeftijd en geslacht).

De data voor deze berekeningen komen uit Nederlandse studies van het RIVM, het Voedingscentrum en een studie uit het blad Science.

Producten en diensten

Het meten van de uitstoot van de producten en diensten die we kopen is buitengewoon lastig, omdat er zo veel soorten producten zijn met zeer verschillende productieprocessen. 

Daarom benaderen we deze berekening door de totale CO2-uitstoot van producten, vastgoed en diensten in Nederland (afgezien van wat er al berekend is in eerdere stappen) te verdelen. Iedereen krijgt een basiswaarde van 1000 kg CO2, en de rest wordt verdeeld naar inkomen.

De gegevens hiervoor komen van Emissieregistratie.nl en het CBS.